Religionskritikk.no har til formål å bidra til å dekonstruere religiøse doktriner som underbygger autoritære, patriarkalske og dualistiske forestillinger om virkeligheten.

Vi vil gjennom Religionskritikk.no fremme aktuell religionskritikk, hente frem og minne om religionskritiske stemmer gjennom historien og oppmuntre til åpen, seriøs og faglig basert religionskritikk til fremme for fred.
Les mer…


Nettmagasinet

Alle nyheter i Nettmagasinet presenteres kronologisk på
Nettmagasinets forside som du finner her:
https://bluewinddesign.com/nettmagasinet/ eller ved
å velge Magasinet i menyen øverst til høyre. I menyen
kan du også velge kategori (“spalte”) i nettmagasinet.

Nedenfor presenterer vi et utvalg av artikler og kategorier.

Redaktøren anbefaler

edwien smilende med skjegg

Jesus er død – la ham hvile i fred!

Av Andreas Edwien Andreas Edwien Denne teksten kommer fra et foredrag som Andreas Edwien opprinnelig holdt i Hedningsamfunnet 28.10 1978. Manuskriptet til foredraget ble så trykket i to deler i Hedningsamfunnetsmedlemsblad, Oss Hedninger Imellom (OHI), nr 1 og nr 21990[0].…

Les videre

Andreas Edwien Den Usynlige bok forside

Andreas Edwien: Den Usynlige

Er det Noen her? Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket «DenUsynlige» er at kjærlighet og frykt er grunnleggendemotsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen avskapningene Hens til frelse og andre til evig straff. «Den Usynlige» er…

Les videre

Religion og samfunn

Thomas Henden

Min usunne oppvekst hos antroposofer

Thomas, som fjortenåring ble du plassert som fosterbarn hos et ektepar som var antroposofer. Som voksen ble du tilkjent økonomisk erstatning for denne oppveksten. Hvorfor det?

Les videre

Gullgraveren

Poesi

Andreas Edwien Den Usynlige bok forside

Andreas Edwien: Den Usynlige

Er det Noen her? Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket «DenUsynlige» er at kjærlighet og frykt er grunnleggendemotsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen avskapningene Hens til frelse og andre til evig straff. «Den Usynlige» er…

Les videre

Aasmund-Olavsson-Vinje

Aasmund Olavsson Vinje

Aasmund Olavsson Vinje (1818 – 1870) skrev i diktet Den truande mannen … for det veit alle både eg og du at den, som ei kan tenkja, lett kan tru

Les videre

Humanistiske verdier

passionofchrist-image

Johannes 3:16

Bibelen inneholder mange groteske historier og vers. Et av demest motbydelige versene er å finne i Johannesevangeliet 3:16. Aven eller annen grunn er dette det…

Les videre

Bokomtaler

Mot en grense bok forside Dagfinn Ullestad

Uten en rød tråd

Dette innlegget er en kommentar til Hilde Østbys sikkert velmente, men avsporende omtale av Dagfinn Ullestads bok “Mot en grense” i Fri Tanke.

Les videre

Grans-bok

Even Gran: Hedningsamfunnets historie

Første gang jeg støtte på Hedningsamfunnet, var på gata i Oslo en gang på slutten av syttitallet. Deres såkalte «gateprater» hadde fått en ung, kristen jente i tale. Han spurte henne hvordan Gud kunne drukne selv uskyldige småbarn under syndfloden.…

Les videre

Edwiens arkiv

Terningkast om gudstjenesten

I 2003 var det i Aftenposten en diskusjon mellom blant andre biskop Wagle i Nidaros og rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvig. Edwien skrev da følgende kommentar til diskusjonen hvor han spør om ikke treenighetslæren er kirkens dogmatiske terningkast om Gud?

Les videre

Gretes hjørne

Gud-mater-englene
Av Grete Ullestad. Grete Ullestad sitter i redaksjonen. «Tilbake til Eden» heter en bok utgitt på Luther Forlag 2016. Den handler om den kristnes hjemlengsel til paradistilstanden, hvor alle forskjeller og alt mangfold i denne verden tilsynelatende opphører. Om det er en kjønnet eller ukjønnet tilværelse, forblir uklart. I syndefallsmyten, grunnleggende i den kristne Frelseshistorie, […]

Les Gretes hjørne innlegg

Klipp og klapp

Les Klipp og klapp innlegg

Ukens Bibelord

Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson
Ved Ronnie Johanson Martin Luthers lille katekisme hørte lenge til barnelærdommen i Norge. I 1918 kom en nynorsk utgave, «umsett til landsmaal av Per Riste». Opplaget på 2500 ble revet vekk da folk – og det ikke bare målfolk – oppdaget hvordan Riste lot reformatoren innlede sin forklaring av hvert enkelt bud. Særlig det sjette […]

Les Ukens bibelord innlegg

Lutter Luther

Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson
Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson. Luther innså at troen er fornuftsstridig. Derfor sluttet han aldri å advare mot å bruke fornuft i trosspørsmål. Han kalte fornuften “den gamle heksa” “djevelens brud” og ”djevelens hore” . Dette var et hovedtema for hans siste preken i hjembyen: Kjønnsdrift og fornuft er grove […]

Les Lutter Luther innlegg

Vil du annonsere for oss?

Arrangementer

«Planlegger dere et arrangement med tema innenfor religionskritikk? Annonser gjerne her!»

«Spør gjerne innledere/foredragsholdere om mulighet til å publisere innlegg på vår nettside i etterkant av arrangementet. Vi har som mål å gjøre god religionskritikk kjent for et større publikum, og tilgjengelig i etterkant. Vi kan også ta imot lydfiler.»

j_krybbe2

Julekronikk

Vårt redaksjonsmedlem Ronnie Johanson hadde denne kronikken i Klassekampen lille julaften 2019: Et barn er født i Betlehem? Ikke for å ødelegge julestemningen, men la oss for en gangs skyld se litt på opptakten til juleevangeliet: Da ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som…

Les videre her

preben.aavitsland

I begynnelsen var ordet

“Den norske kirke tømmes sakte og sikkert for aktive medlemmer. Før jul, hvert eneste år, underslår kirkens støttespillere at kirkens budskap kan ha kraft til å bevege mennesker til tro” Slik innledet Preben Aavitsland et debattinnlegg i Fædrelandsvennen om skolegudstjenester desember 2018.

Les videre her


Bokomslag. Dogmet om Jesus

Skrevet om boken Dogmet om Jesus

Den norske kirke, og alle kristne kirker med sine medlemmer – står foran sin besværligste, men mest nødvendige oppgave: Overfor det jødiske folk – og overfor alle ikke-kristne folk: å opphøre med å krenke, true og forfølge dem i vår religions rasistiske voldsteologi, og be om unnskyldning for at vi har gjort det.

Les videre

Lenker til andre