Julemysteriet er for lengst oppklart

Skrevet av: Ronnie Johanson

Trond Skaftnesmo:
Prins Immanuel av Betlehem
og Jeshua av Nasaret – det åpenbare julemysteriet
Paradigmeskifte Forlag, 2015

Det finnes visst ikke grenser for vrøvl
og spekulasjoner om den historiske
Jesus. I denne lille boken får vi
antroposofenes bidrag.

Jesu barndom er beskrevet i bare to av evangeliene, Matteus og Lukas. Som ikke er enige om annet enn at foreldrene het Josef og Maria, at han ble født i Betlehem og vokste opp i Nasaret. Alt annet er forskjellig, for eksempel er «julestjernen» og vismennene fra Østen nevnt bare hos Matteus. I dette evangeliet er familien bosatt i Betlehem, og flytter til Nasaret først etter at de kommer tilbake fra Egypt. Juleevangeliet hos Lukas har som de fleste vil huske, en helt annen historie. For eksempel er familien her hele tiden bosatt i Nasaret, men må en tur til Betlehem pga. en folketelling.

Det er disse selvmotsigelsene i Bibelen som Skaftnesmo kaller «julemysteriet». Men det dreier seg ikke om noe mysterium i det hele tatt; alle seriøse jesusforskere har i et par hundre år påpekt at begge fortellingene er rene legender.

Ingen av evangelistene visste noe om Jesu barndom. Lukas og Matteus bringer hver sin forklaring på hvordan en profet fra den ubetydelige provinsbyen Nasaret kunne være selveste Messias, som skulle komme fra Betlehem. Dette er klart underkommunisert fra Kirkens side, men jeg fikk professor Halvor Moxnes til å bekrefte det i Vårt Land i fjor sommer:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11735652-jesu-fodsel-vet-vi-intet-om
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11736209-historiene-om-jesu-fodsel

Skaftnesmo er klar over at moderne teologer anser barndomsberetningene som legender. Og han presterer å kalle det en «forskningsfiendtlig holdning» når mange av dem ser bort fra hva astronomer kan fortelle om lysfenomener på himmelen rundt vår tidsregnings begynnelse.
Men det har jo begrenset interesse hvilke faktiske hendelser som kanskje kan ha vært noe av bakgrunnen for en legende som man har innsett er uhistorisk.

Seriøse teologer mener altså at de to barndomsfortellingene ikke lar seg forene. Men antroposofene er mer bibeltro enn jeg hadde trodd, og prøver allikevel. Og de har faktisk funnet en løsning: Det dreier seg om to ulike jesusbarn! For det hevdet deres guru Rudolf Steiner, som hadde nådd en høyere innsikt enn noe annet menneske.

Slik henger det hele sammen, ifølge antroposofene: Både Matteus og Lukas har rett, men de skriver om to ulike familier:

Ved begynnelsen av vår tidsregning bor det både i Betlehem og Nasaret en mann ved navnn Josef, som har en hustru ved navn Maria. Begge Josef’er er av Davids slekt. Han fra Betlehem er av kongelinjen, som går fra David over Salomo. Han i Nasaret er av prestelinjen, som går tilbake til Davidssønnen Natan. Begge foreldrepar får et guttebarn, som de efter en engleopplevelse gir navnet Jesus.

Som man ser, løser antroposofien her også problemet med at de to evangelistene har hver sin stamtavle for Josef. Men guruen Steiner har i sin visdom innsett enda mer:

Rudolf Steiner sier at den salomonske guttens jeg gikk over i den nataniske gutten. I våre dager har man vondt for å tenke seg en slik forflytning av jeget, fordi tidens tankevaner og verdensanskuelse gjør det vanskelig i det hele tatt å forestille seg et åndelig vesensaktig jeg i mennesket. (…) Begge familiene lever videre i Nasaret. Den salomonske guttens jeg har forlatt ham; han sykner hen og dør.

Jeg skjønner at det er min lite åndelige verdensanskuelse som hindrer meg i å forstå så dype sannheter som denne.

Les også Johansons kronikk i Dagbladet julen 2018:
https://www.dagbladet.no/kultur/er-et-barn-fodt-i-betlehem/70581490


Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *