Lutter Luther 15

Sitater fra Martin Luther, utvalgt og oversatt av Ronnie Johanson.

Avisen Dagen har intervjuet de nominerte til bispeembetet i Bjørgvin, og spurt dem bl.a. om «hvilken bok, utenom Bibelen, vil du anbefale folk å lese?» (Dagen 4.12-22). Professor Stephanie Dietrich svarer at hun blir «stadig på ny overrasket over Luthers lille katekisme. Den bør alle lese!»

Vi har lest den, og er enig. Hør bare:

Ikke-kristne skal nektes mat og drikke

Til dem som ikke vil lære den lille katekismen skal en si at de fornekter Kristus og ikke er kristne. De skal heller ikke gis adgang til sakramentet, til å bære barn til dåpen eller å benytte noen del av den kristne frihet, men rett og slett henvises til paven og hans embetsmenn, samt til Djevelen selv. Dessuten skal foreldre og husbond nekte dem mat og drikke og varsle dem om at fyrsten selv vil jage slike råe mennesker ut av landet.

Bønder og håndverkere er tyvaktige

Særlig må du innprente det budet og stykket som det er størst behov for hos folket på ditt sted. For eksempel må du drive hardt på med det syvende bud, om å stjele, overfor håndverkere, handelsmenn, ja bønder og tjenestefolk også, for hos slike folk er all slags utroskap og tyvaktighet stor.

Den som ikke går til nattverd, hører djevelen til

Den som hverken søker eller ber om sakramentet omtrent fire ganger i året, om ham må man frykte at han forakter sakramentet og ikke er noen kristen (…) Understrek bare sterkt nytten og skaden, nøden og gavnet, faren og frelsen i dette sakramentet. Så vil nok folk komme av seg selv, uten at du tvinger dem. Men hvis de ikke kommer, så la dem fare og si til dem at de hører djevelen til, de som hverken kjenner sin egen store nød eller akter på Guds nådige hjelp.

Mennesket er intet verd og fortjener bare straff

Vi er ikke verdige til å få noe av det vi ber om, og vi har heller ikke fortjent det, men ber om at han vil gi oss det av nåde, for vi synder daglig meget og fortjener intet annet enn straff.

”Hva dette betyr, kan ikke noe levende menneske begripe, men barna er forpliktet til å forstå det!” (Arnulf Øverland, 1933)

Dåpen er ikke kun bart vann, men den er vann som er innesluttet i Guds befaling og forent med Guds ord.

Brød og vin er kjøtt og blod

Nattverden er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod, under brødet og vinen innstiftet av Kristus selv for oss kristne til å ete og drikke.

Hitler og Stalin var innsatt av Gud

Hver mann skal være lydig mot øvrigheten. For overalt er den øvrighet som finnes, innsatt av Gud. Men den som setter seg imot øvrigheten, setter seg imot Guds ordning. Men den som står imot, skal få sin dom. For øvrigheten bærer ikke sverdet for intet, den er Guds tjenerinne, en hevnerske satt til å straffe dem som gjør ondt.” Brevet til romerne i det trettende kapitel.

Den norske Kirkes forordning for kvinnene1

Kvinnene skal underordne seg sine menn likesom HERREN, slik Sara var Abraham lydig og kalte ham herre. (…) Peters første brev, tredje kapittel.

Arbeiderne skal frykte og skjelve for sine herrer

For tjenere, tjenestepiker, daglønnere og arbeidere osv.
”Dere tjenere, vær lydige mot deres kjødelige herrer, i frykt og beven og av et oppriktig hjerte, slik som dere er mot Kristus, ikke som øyentjenere som bare vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet og med godvilje. Tenk dere at dere tjener HERREN og ikke mennesker, og vit at hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri mann.”

1  Luthers lille katekisme er ett av Kirkens bekjennelsesskrifter, og dermed Kirkens offisielle lære.


Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *