Ukens bibelord 17

Ved Ronnie Johanson

Kirketukt

Norsk Luthersk Misjonssamband har femti tusen medlemmer, men disse må passe seg hvis de vil beholde medlemskapet. Daglig leder Kåre Johans Lid forteller nemlig til avisen Vårt Land at de nylig har vedtatt å innføre kirketukt, «fordi det er et bibelsk anliggende». Dette innebærer at medlemmer som «lever i strid med Guds ord» kan bli kastet ut hvis de ikke skjerper seg etter å ha mottatt veiledning.

Vi vil gjerne hjelpe misjonærene med tukt og veiledning, og foreslår at de gjør medlemmene oppmerksom på noe av det som må til om man ikke vil leve i strid med Guds ord i Bibelen – ord som ofte er blitt oversett:

Hvis noen har en ustyrlig og trassig sønn som ikke vil høre på sin far og mor, og ikke adlyder dem selv om de tukter ham, da skal foreldrene føre ham til byporten, til de eldste i byen og si til dem: “Denne sønnen vår er ustyrlig og trassig og vil ikke høre på oss. Ødsel og drikkfeldig er han også.” Så skal alt folket i byen steine ham i hjel.

5. Mosebok 21: 18-21

Nå er jo selv fundamentalister nødt til å tilpasse seg tiden de lever i. Ettersom de færreste byer fortsatt har byporter, antar vi at det holder å ta med seg avkommet til stedet der hovedinnfartsåren krysser bygrensen.

Med den førstefødte sønnen skal man derimot ikke la det komme så vidt:

Den førstefødte av sønnene dine skal du gi til meg.

2. Mosebok 22: 29

Hva det betyr å gi barnet til Herren, fremgår av profeten Esekiel 20: 26: «de brente alle sine førstefødte» (noe som er sensurert i nyeste oversettelse). Men for at ingen skal bli for ivrige i sin bibeltro, må det straks tilføyes at Herren tolv kapitler senere kom på bedre tanker. Av vers 34; 19 – 20 fremgår det heldigvis at det holder å ofre et lam til ham istedenfor sønnen sin.

Men det er også andre familiemedlemmer som man kan bli nødt til å ta affære overfor:

Det kan hende at din bror eller halvbror med samme mor, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, i hemmelighet vil forlede deg og sier: “La oss gå bort og dyrke andre guder” – guder som verken du eller dine fedre har kjent, guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten det er nær eller langt borte, fra den ene enden av jorden til den andre. Da skal du ikke samtykke og høre på ham. Du må ikke ha medlidenhet og skåne eller skjule ham. Du skal drepe ham. Selv skal du være den første som løfter hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. Du skal steine ham til døde…

5. Mosebok 13: 6-10

Kilder:
Vårt Land 22. oktober 2020
Bibelen; ulike oversettelser


Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *