Ukens bibelord 32

Ved Ronnie Johanson

Øye for øye, tann for tann

I Sverige ble det opptøyer da en høyrepopulist ville brenne Koranen offentlig. Etterpå uttalte lederen for partiet Kristdemokraterna, Ebba Busch:

Vi har altså minst hundre skadde politifolk, og det store spørsmålet som burde stilles nå, er: Hvorfor har vi ikke minst hundre skadde islamister, hundre skadde kriminelle, hundre skadde opprørssmakere?

Kanskje fordi svenske prinsipper for lov og orden ikke lenger bygger på Det gamle testamente? Selv Jesus ville jo avskaffe den såkalte «Lex talionis», som lyder:

Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort: brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skaden som han volder en annen, skal han selv få.

Vis ingen medfølelse: liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.

Noen stusser antagelig over at jeg skriver «selv» Jesus. Men faktisk var dette det eneste i Moseloven som Jesus ville avskaffe. (Rent bortsett fra et par punkter der han ville skjerpe den. Slikt som loven som åpnet en mulighet for skilsmisse; sånn umoral ville han helt forby.)

Blant de lovene Jesus ikke tok til orde for å avskaffe, nevner vi dem om slavehold (2. Mosebok 21; Guds lille brune kap. 2).

Kilder:
Vårt Land 3. mai 2022
3. Mosebok 24, vers 19-20
5. Mosebok 19, vers 21
Matteus 5, vers 38
JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier, s. 239 og 269


Comments

Ett kommentar til “Ukens bibelord 32”

 1. Grete Ullestad avatar
  Grete Ullestad

  Jeg vil gjerne gi en kommentar til min kollega og meningsfelle i redaksjonen for Nettmagasinets religionskritikk. Vi har løpende diskusjoner internt i redaksjonen. Jeg vil bare tilføye noen momenter. Ronnie Johanson har rett i at noen vil reagere når han skriver at «selv» Jesus avviste Lex talionis – med skrifthenvisning til Matteus 5:38.

  Men hva forteller historien om jødedommens tolkning og praktisering av Skriftene og Moseloven? Berit Reisel er en av flere jødiske stemmer man kan lytte til, hvis man ønsker nyanser i forestillingene om hvordan den såkalte «Lex talionis» ble tenkt, fortolket og historisk-faktisk praktisert innenfor jødedommen. I bøker og nettartikler om jødedommens etikk og rettsoppfatning vil man finne spørsmålet behandlet fra et jødisk synspunkt. Erstatningsprinsippet er forklart av både rabbinere og diverse jødiske bibelforskere/historikere, men slike motstemmer når sjelden fram i norsk (luthersk) offentlighet.

  Berit Reisel ble intervjuet i avisen Dagen 11.03.2021. Hun er ikke den første som (forgjeves?) har forsøkt å korrigere den kirke-kristne tusenårige sementerte oppfatning av jødedommen som en «hevnreligion».
  https://www.dagen.no/korsets-seier/vil-ikke-beundres/

  Det kan godt være at Jesus har sagt det han tillegges i Matteus 5:38. Det er mange selvmotsigelser hos Jesus. Han var åpenbart religiøst og etisk forvirret, og slik sett svært menneskelig. (Vi kan vel notere oss lignende forvirring hos deler av presteskapet i dag).

  Jesus hadde ganske riktig respekt for Moseloven og fedrenes tradisjon, slik også dagens kristenhet øser av visse gammeltestamentlige skrifter. Men Jesus forkynte også en «ny lære». Loven hadde hatt sin tid. Jesus (eller Menneskesønnen) var kommet for å oppfylle og oppheve Loven og profetskriftene. Hans selvoppfatning som oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier er vel ganske avgjørende for å forstå kristendommens skille mellom det «gamle» og «nye» testamente?
  Heldigvis er det Loven – ikke «evangeliet» – som har forrang i vår demokratiske rettsstat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *