Nettmagasin: Troslærere

Forside / Nettmagasin: Troslærere

«Har de virkelig sagt..?» Slangens sublime spørsmål i den gamle jødiske skapermyten er også et høyst betimelig spørsmål rettet mot troslærerne i den kristne kirkens tradisjon, i fremste rekke Luther. Vi kunne også sagt: «Du vil ikke tro det …» Artikler om Luther spesielt finner du ved å velge stikkordet «Luther».